За нас

С предлаганите в настоящия сайт услуги Вие ще може да получите:

- писмена или устна консултация по предварително зададен от Вас въпрос в рамките на максимално кратък срок.

- преглед на представени проекти за договори с предложения за необходими корекции по същите, защитаващи по най- добрия начин вашия интерес.

            С настоящата форма на извършване на услугата се надяваме, че ще намерим най - добрия начин да ви помогнем, ще получите консултация от добър специалист в конкретната област без да е необходимо да го издирвате вие.

Дългогодишната ни практика ни е изградила контакти със специалисти в различни области, които биха помогнали за най-правилното разрешаване на Вашия проблем. Екипът ни има дългогодишна практика да извършва правни услуги в сферата на гражданското право – вещно, облигационно, търговско, семейно и наследствено право, при консултиране на физически и юридически лица, представителство им пред трети лица, държавни институции и съд.

            Всяко наше становище ще бъде изготвено от утвърден специалист от съответната област и прегледано и  утвърдено от управителя адв. Кристина Друмева.

В случай че се нуждаете от друг тип правна консултация, може да се свържете с екипа ни на посочените координати или да ни откриете на следните адреси, след предварителна уговорка:

            Офиси:

            Гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 21, вх. Б, ет. 1, телефон за връзка 02/ 9809412,

            Гр. Търговище, ул. „Лилия“ № 4, вх. Б, ет.1, офис 5, телефон за връзка 0601 / 6 6297

Адвокат Кристина Друмева

GSM 0888 22 00 94, 02/ 980 9412

Email: onlinepravenconsultant@gmail.com

Skype: onlinepravenconsultant

Адвокат Кристина Друмева е вписана в Търговищка адвокатска колегия.

Дейността на адвоката се регулира от Закона за адвокатурата.

Адвоката е регистриран администратор на лични данни.

Надяваме се, че настоящият проект ще бъде от полза за Вас.

 

                                                                       С уважение адв. Кристина Друмева