Писмена консултация по предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти

Използвайте настоящото приложение при покупка на недвижим имот. Най-добрият момент да използвате настоящото е преди да подпишете предварителен договор и/ или друг тип споразумение, което ви ангажира.

 

Покупката на недвижим имот е процес доста сложен и продължителен във времето, съответно правните услуги, свързани с него могат да имат различен обем и съответно различно заплащане. Най-общо бихме ви предложили два варианта.

 

Първият вариант е да получите от нас съдействие, изразяващо се в подготовка на предварителен договор или коригиране на такъв, предложен ви от другата страна, изготвяне на списък на необходимите ви документи  и от къде да се снабдите с тях, както и проверка, относно собствеността на имота на база на представени документи.

 

Вторият вариант, включва освен изброените във вариант първи и присъствие на адвокат при подписване на предварителния договор, преговори с отсрещната страна, проверка на собствеността на имота в съответните институции, изваждане на съответното удостоверение, както и присъствие при изповядване на сделката с оканчателен акт – нотариален акт.

 

Следвайте посочените стъпки:

 

•   Във формата за заявка опише най-общо имота, който желаете да закупите – апартамент, къща, земя и прочие, вида на строителството и етапа на който се намира – старо строителство (панелно), ново строителство (изградено последните 10 години), в процес на изграждане – груб строеж, на „зелено“ и т.н., продажната цена на имота.

 

Не забравяйте да посочите Ваши координати – имейл и телефони, на които може да се свържем с Вас.

 

•   След като получим вашата заявка на посочения имейл ще получите информация за дължимата от Вас сума, като ще бъде посочена сумата и за двата варианта, описани по – горе, начина по който да я заплатите, срока за изготвяне/ коригиране на същия, както и въпросник, който да попълните.

 

•   В случай, че сте съгласни с предложените от нас условия, следва да ни изпратите потвърждаващ имейл, като посочите кой от двата варианта сте избрали с прикачено копие от платежното нареждане за платена такса. В случай, че са ви предложили вече някакъв проект на договор, то прикачете същия във word формат, попълнете приложения въпросник, прикачете документа за собственост на недвижимия имот, както и всички други документи, свързани със собствеността на имота, с които разполагате – предходни нотариални актове, скици, удостоверения за наследници, разрешения за строеж, таблици за площообразуване, одобрени архитектурни проекти и др. Освен отговора на въпросите по въпросника посочете и всяка друга информация, която считате за относима и съществена за защитата на вашите интереси. В случай че не ви е предложен вариант на договор, то ние ще изготвим такъв за вас. Пъпълнете приложения въпросник, както опишете и всяка друга информация, която считате за относима и съществена.

 

Срокът за изпълнение е три работни дни от получаване на потвърждаващия имейл и платената сума.

 

Име/Фирма: *
Телефон: *
E-поща *
Вашето запитване *
Материален интерес *
(материалният интерес представлява – цена на договора, в случай, че е за периодични плащания, изчислен като обща сума на периодичните плащания за целия срок на договора)