Писмена консултация по договори

Използвайте настоящата опция в случай, че ви се налага да подпишете договор с изключение на предварителни и окончателни договори за покупки на недвижими имоти (за същото има отделно приложение).

 

Следвайте посочените стъпки:

 

•   Опишете във формата договора, който искате да бъде консултиран, като посочите неговия вид (договор за продажба, наем, изработка и др.) В случай че не можете да го охарактеризирате просто опишете какво се иска от вас. Задължително е да посочите материалния интерес на договор. Материалният интерес на договора представлява цената на продажбата, на изработката, наемната цена сумирана за целия период на договора и прочие. Същото ще ни улесни при формиране на най- добрата за вас цена. Посочете също така дали имате предложен вариант на договор или от вас се очаква да предложите такъв.

 

Не забравяйте да посочите Ваши координати – имейл и телефони, на които може да се свържем с Вас.

 

•   След като получим вашата заявка на посочения от Вас имейл ще получите информация за дължимата от Вас сума, начина по който да я заплатите, както и срока за изготвяне/ коригиране на договора.

 

•   В случай че сте съгласни с предложените от нас условия, следва да ни изпратите потвърждаващ имейл, с прикачено копие от платежното нареждане за платена такса, прикачен проект на договор в word формат, ако ви е предложен такъв и да попълнете приложения към имейла въпросник. Освен отговора на въпросите по въпросника посочете и всяка друга информация, която считате за относима и съществена за защитата на вашите интереси. В случай че не ви е предложен вариант на договор, то ние ще изготвим такъв за вас. Попълнете приложения въпросник, както опишете и всяка друга информация, която считате за относима и съществена.

 

Срокът за изпълнение е два работни дни от получаване на потвърждаващия имейл и платената сума.

 

Име/Фирма: *
Телефон: *
E-поща *
Вашето запитване *
Материален интерес *
(материалният интерес представлява – цена на договора, в случай, че е за периодични плащания, изчислен като обща сума на периодичните плащания за целия срок на договора)